To the Point praktijk voor Acupunctuur & Oosterse geneeswijzen in West Maas En Waal, Wamel.

Acupunctuur als alternatieve aanpak voor AD(H)D?

Acupunctuur als alternatieve aanpak voor AD(H)D?

Je bent onder behandeling bij een reguliere arts en slikt al langere tijd medicatie, maar je voelt je hier niet optimaal bij. Of je hebt last van de bijwerkingen die de medicatie veroorzaken. Kortom je wil eens onderzoeken of er ook een alternatieve manier is om AD(H)D te behandelen. Dit is een situatie die ik vaak in de praktijk tegenkom. Ik krijg de vraag dan ook regelmatig. Is acupunctuur inzetbaar als alternatieve aanpak voor AD(H)D? Vaak zijn hierin echt goede mogelijkheden. Dit is echter niet altijd het geval. Maar het kan in ieder geval geen kwaad om hier, uiteraard in goed overleg met eventuele behandelende artsen, eens beter naar te kijken. Wanneer je bij een acupuncturist komt, behandelt deze niet je klacht maar jou als persoon. Dat betekent dat er voor iedereen een andere aanpak is. Eentje die op dat moment bij zijn of haar omgeving, lichaam en leefstijl past.

Welke aanleg heb jij?

 

 

Naast kijken of iets bij de leefstijl van iemand past, moeten we ook kijken na het aangeboren karakter of de constitutie van die persoon. Dat is bij AD(H)D niet anders. Door te kijken naar je klachten, kan een acupuncturist zien welke meridianen of organen uit balans zijn. Dit is bij iedereen anders en is afhankelijk van verschillende factoren. Zo spelen o.a. aanleg, leefstijl, omgeving en onbalansen een rol bij de uiting van je klachten. In deze blog kijken we in eerste instantie alleen naar de aanleg die je hebt. Ook wanneer je geen AD(H)D diagnose hebt,  zal je daarom valkuilen herkennen. Naast deze aanleg is voor de behandeling de balansverstoring ook belangrijk. Deze kan een acupuncturist alleen vaststellen wanneer deze je kan onderzoeken. Zo kan deze beter beoordelen of er een mogelijkheid is voor het inzetten van acupunctuur als alternatieve of complementaire aanpak voor AD(H)D.

 Zijn er verschillende vormen van AD(H)D?

Wanneer we naar de vijf types of elementen kijken, kunnen we binnen de Chinese geneeskunde grofweg vijf typen aanleg onderscheiden. Hoewel deze ook wel degelijk kunnen overlappen, namelijk:

1. Hout:

Dit type is vaak fysiek, competitief en loopt graag voorop. Wanneer ze uit balans zijn, kunnen ze sneller verbaal agressief worden en gaan ze sneller in discussie. En worden ze vaak drukker en obstinaat. Dit zijn de personen/kinderen die wanneer het even tegen zit uitbarsten in een woedeaanval en de handdoek in de ring gooien. Ze kunnen dan ineens ontploffen alsof er een bom ontploft en moeten eerst even uitrazen, voordat ze voor rede vatbaar zijn. Deze personen/kinderen reageren over het algemeen goed op Westerse medicatie, omdat ze een zogenaamd “excess” conditie hebben met hitte. De westerse medicatie verkoelt als het ware hun vuur, waardoor de uitbarstingen minder (snel) plaatsvinden.

2. Vuur:

Het type wat houdt van plezier en grappen en grollen en heeft behoefte aan sensorische stimulansen, zoals licht, geluid, aanraking etc. Wanneer deze uit balans zijn, raken ze snel afgeleid door hun omgeving, overprikkeld en kunnen zich clownesk gaan gedragen. Zo vestigen ze dan de aandacht op zich, waaraan ze zo erg behoefte hebben. Ook zij uiten zich met een exces conditie met hitte, waardoor ook deze groep vaak goed reageert op Westerse medicatie.

3. Aarde:

Deze types zijn heel sociaal en willen er graag bij horen. Wanneer ze uit balans zijn letten ze heel erg op hun omgeving en zijn snel afgeleid door hun gedachten. Ze kunnen dan gaan piekeren. Kunnen zich slecht concentreren en lijken meer afwezig. In tegenstelling tot de eerder genoemde condities hebben deze personen vaak geen exces, maar een deficiëntie. Je zou dit kunnen omschrijven alsof ze geen koelwater meer hebben om hun motor (de gedachten in dit geval) te koelen. In tegenstelling tot de eerste twee typen is dit type vaak niet zo gebaat bij Westerse medicatie. De medicatie kan ze nog vertroebelder en trager maken.

4. Metaal:

Deze types zijn heel gevoelig en houden van orde en controle. Het zijn van nature echte regelaars. Wanneer ze uit balans raken krijgen ze snel het gevoel de controle te verliezen. Ze kunnen dan het overzicht kwijtraken, waardoor ze gaan micromanagen. Ze gaan krampachtig hun omgeving proberen te controleren, om vat op de situatie terug te krijgen. Waardoor ze erg vermoeid kunnen raken en in een visiueze cirkel belandden. Wanneer ze teveel met details bezig blijven kunnen ze heel rigide worden en kunnen daardoor minder goed tegen verandering. Je ziet dat leerlingen van dit type dan ook bij uitstek gebaat zijn bij dagritmekaarten en planborden. Bij volwassenen zie je vaak dat dit type houdt van het maken van lijstjes. Dit bied ze het overzicht, waardoor ze hun rust weer kunnen herpakken en grip terug kunnen krijgen op de situatie.

5. Water:

Deze types denken graag. Ze zijn enorm creatief, fantasierijk en flexibel. Het zijn de personen waarbij eigenlijk alles kan en die zich makkelijk aanpassen in een groep. Vaak zijn deze personen heel gevoelig, wat zorgt dat ze zich makkelijk aan kunnen passen in een groep. Het zijn de verbinders, de lijmers van sociale relaties. Wanneer ze uit balans raken zie je ook bij deze groep dat hun kwaliteiten juist hun valkuilen worden. Juist hun levige fantasie zorgt er dan vaak voor dat ze afdwalen. Ze krijgen dan vaak moeite met schema’s en op tijd komen. Door overprikkeling van alle ervaringen bouwen ze vaak een muur om zich heen of zitten ‘vol’ met prikkels, waardoor er niks meer bij kan. Ze kunnen dan dromerig overkomen. Alsof ze niet bereikbaar zijn. Het zijn de typen die ook vaak worden “verward” met autisme. Omdat het lijkt alsof je niet meer tot ze door kunt dringen.

Is acupunctuur voor alle typen inzetbaar als alternatieve of complementaire aanpak voor ADHD?

Naast deze vijf basis types, kunnen alle types ook nog last hebben van verschillende “verstoringen”, waardoor iedereen uniek is. Dit zorgt er ook voor dat er verschil is in het reageren op bijvoorbeeld reguliere medicatie. Maar nog belangrijker er is dus een gedegen behandeling op maat nodig. Over het algemeen zie je bijvoorbeeld dat de hout en vuur types meer baat hebben bij de reguliere medicatie, dan de andere types. En zullen de Hout en Vuur types sneller een teveel aan energie laten zien. Waardoor ze hyperactief worden, of gedragsproblemen ondervinden. Bij de andere types zie je andere problemen waar ze tegenaan lopen. Zo zullen deze eerder concentratie of onrust problemen ondervinden. Daarnaast herken je jezelf vaak ook in meerdere types, waardoor het ook nog per situatie kan verschillen. Dit vergt dus voor iedereen een unieke aanpak. En dus ook in het eventueel inzetten van acupunctuur als alternatieve, of complementaire aanpak voor ADHD. Er is hierbinnen geen zwart wit, maar vaak is er wel een hoofdtype waarin iemand het beste herkend kan worden. Sterker nog ook veel personen zonder ADH(D) zullen zich in bovenstaande types kunnen herkennen.

Is er een alternatief voor reguliere medicatie bij AD(H)D?

Bij AD(H)D staat het functioneren van het kind/de patiënt voorop. Daarom raden wij altijd aan wanneer er een Westerse behandeling is om altijd in overleg te gaan met de behandelend artsen. Ook wanneer er verdenking is van een dergelijke problematiek is naar een huisarts gaan de eerste stap. Meestal zal deze doorverwijzen naar een psycholoog, zodat er meer onderzoek kan plaatsvinden. Helaas staat acupunctuur nog niet vaak op het netvlies van (huis)artsen, waardoor vaak niet aan deze behandelmethode gedacht wordt. En dus ook niet aan het inzetten van acupunctuur als alternatieve of complentaire aanpak voor ADHD. Maar wanneer men dat wenst kan/mag men altijd in overleg met de arts gaan over eventuele alternatieve behandelmethodes, zoals acupunctuur.

Acupunctuur als alternatieve of complentaire aanpak voor ADHD.

Acupunctuur is een behandelmethode die prima ingezet kan worden naast reguliere behandelmethoden, omdat het geen negatieve bijwerkingen kent. In onze praktijk zien en behandelen we met enige regelmaat patiënten met klachten die binnen de kenmerken van AD(H)D vallen. Heb jij AD(H)D? Of heb je geen diagnose, maar herken je deze klachten? Of ben je ouder van een kind met dergelijke klachten? Dan kan het zinvol zijn om eens aan acupunctuur (of shonishin) te denken en contact op te nemen. Door de balans te herstellen en leefstijl aan te passen, ervaren veel patiënten vermindering van bovengenoemde klachten. Bij ons in de praktijk wordt het ervaren van meer rust, verbeterde concentratie, vermindering van gedragsproblemen en verminderde slaapproblemen veel genoemd als ervaring van patiënten.